Lupus lao da

by Thái Minh Tuệ in Tintức 0

Một số hình thức lâm sàng của bệnh lao lupus da, khác biệt về sự xuất hiện của tổn thương da và bản chất của tổn thương, đã được phân biệt. Lupus tuberculosis phẳng của [...]
Tiềm năng

Varikosette

T?nh m?ch s?ng tr?n chân l? m?t v?n ð? th?c s? c?a x? h?i hi?n ð?i. L?i s?ng ít v?n ð?ng v? nh?ng chi?c gh? không tho?i mái ch? l? m?t ph?n nh? c?a nh?ng […]

Tintức

Suy thận cấp

Suy thận cấp tính bắt đầu mà không có bất kỳ triệu chứng đặc trưng nào. Chỉ có điểm yếu chung, buồn nôn, buồn ngủ và đôi khi ói mửa có thể xảy ra. Dần [...]
Font Resize